Länet är redo att möta en lågkonjunktur

Uppsägningarna vid Shiloh Industries och EBP har skakat Olofström. Därtill kom beskedet att HCL Technologies lägger ned sitt lokalkontor. Industriklustret Techtanks ledare Jörgen Adolfsson lider med de enskilt drabbade personerna, men menar att länets industrier som företag drog viktiga lärdomar av föregående lågkonjunktur och därmed står bättre rustade idag om sämre tider skulle återkomma.
Foto: LENA EHRING