Högsta husen lockade nyfikna

Olofströms högsta bostadshus väckte stort intresse.
Många ville kika på det pågående bygget i Holjebäck.
Några av dem ska flytta in.
Foto: Charlotta Bäckström