Höga vattenflöden: Två meter kvar innan ån når källaren

Björn Olsson bor vid Åmma kläpp precis invid Mörrumsån mellan Kyrkhult och Fridafors.
Just nu lämnar han och hustrun inte hemmet några längre stunder. De håller sig gärna hemma för att ha koll på vattennivån som på måndagsförmiddagen låg två meter från huset.
Foto: LENA EHRING