Förvaltningen har sökt bidrag

Kultur och fritidsförvaltningen har ansökt om att få ta del av Region Blekinges årliga produktions och aktivitetsstöd.
Foto: LENA_KARLSSON