Enkät: Klarar din butik nätkonkurrensen?

1) Upplever ni att er butik hotas av näthandeln?