Därför stängdes webbsändningen av

Det var kommunens administrativa chef Anna-Karin Johansen som under mötets gång hade ansvar för webbsändningen. Det var även hon som stängde av samma sändning. Hon menar att det skedde efter beslut från ledningsnivå och kommunens skyldighet att följa GDPR-lagen.
Foto: Bo Åkesson