Cykelfest med sikte på ett skrovmål

Motion, ett tillfälle att träffa nya vänner och en aktivitet som stärker sammanhållningen i bygden. Det summerar Cykelfesten i Kyrkhult. Deltagarantalet ökar mot fjolårets redan goda siffror, menar arrangörerna.
Foto: Fredrik Lund