1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Läget efter valet följs noga i näringslivet

Näringslivet följer noga det politiska läget efter valet och vem som ska styra lokalt och på riksnivå.
– Företagen vill veta vilka långsiktiga spelregler som kommer att gälla, säger Svenskt Näringslivs regionchef Carina Centrén.

Valrysaren har knappt hunnit bli ett par dygn gammal. Istället för att stå klart när vallokalerna stängt, kan det dröja innan det är avgjort vem som ska regera i riket.

– Utifrån valresultatet är det svårt att se en lösning som levererar det stabila ledarskap som behövs för att lösa de här problemen. Om vi inte lyckas kommer troligtvis att se försämrad konkurrenskraft, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i en intervju med Financial Times, citerad av TT.

Folksamchefen Jens Henriksson är mindre orolig.

– Du kommer inte se några effekter av politisk instabilitet som varar ett par veckor. Det kommer inte ha någon påverkan. Men om det här skulle dra ut på lång sikt, då kan det naturligtvis börja få effekter, säger han till TT.

Men det är inte bara i riksdagen som valresultatet följs av mandaträkningar och partiöverläggningar. Likadant ser det ut lokalt och regionalt i Blekinge, och på många andra platser i landet.

– Det är en annorlunda situation och något nytt för Sverige. Vi har varit vana vid stabila block, som det kan skifta mellan, säger Carina Centrén, regionchef för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Carina Centrén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge, följer läget efter valet.
Foto: LENA EHRING

För företag som planerar att expandera eller göra nyetableringar, kan det få få stor betydelse om inriktningen i politiken svänger mycket.

– Det väcker alltid oro vad det kan innebära. Det har inte med bytet av block eller partipolitik att göra. Det företagen vill veta är hur de som ska styra, jobbar med frågor som kan ge konsekvenser för företagen, säger Carina Centrén.

På riksnivå gäller det exempelvis politikernas inställning till EU-samarbetet och handelsfrågor, om kronkursen och om Sveriges kontakter med omvärlden.

Exporten från Sverige har ökat i hela landet, men allra mest i Blekinge. Företagen i länet stod för den största exportökningen i hela Sverige under 2017.

– För oss är det viktigt att det finns politiker som tar ansvar för beslut som kan öka företagens konkurrenskraft internationellt och skapa fler jobb, säger Carina Centrén.

Lokalt handlar det om hur näringslivspolitiken kommer att utformas, och vilken service som kommer att finnas i en kommun eller region.

Varje år lämnar företagare i Blekinge omdömen om hur de uppfattar näringslivsklimatet i sin kommun.

– Ett bra näringslivsklimat är det oavsett politisk färg. Företagen och företagandet är viktiga förutsättningar för välfärden. Det är bra att ha med sig, säger Carina Centrén.

På Sydsvenska industri- och handelskammaren följs förhandlingarna om regeringsbildning och koalitioner lika noga.

– Utifrån ett näringslivsperspektiv tror vi inte att det blir så stora förändringar. Vi ser inte någon oro på marknaden. Styrkeförhållandena är ungefär desamma på riksplanet, säger Anders Borgehed, regionchef för Policy sydost.