1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Företagsklimat: Här är kommunen som förbättrat sig mest

Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet är klar. Och den visar ett blandat resultat.
Carina Centrén, regionchef Svenskt näringsliv.
Foto: Lena Ehring

I 2018 års undersökning var det nästan 31 000 företagare som svarade i Sverige av dessa var det 559 företagare i Blekinge.

– Vi vill att våra mätningar av företagsklimatet ska sätta företagsfrågorna högre upp på agendan och att resultaten ska vara ett underlag för kommunerna arbete med att förbättra förutsättningarna för företagen, säger regionchef Carina Centrén i ett pressmeddelande.

– Förbättringsarbete handlar om att mäta, analysera och åtgärda och här kan vår mätning vara en del i det arbetet.

Undersökingen visar att företagen i Olofström i år, jämfört med 2017, ger bättre betyg för alla ingående faktorer i mätningen med ett undantag, infrastrukturen. Olofström har den högsta förbättringen i länet avseende ”Dialogen med kommunledningen”.

– Sannolikt är det så att just dialogen i Olofström är bidragande faktor till att företagen nu ser och upplever förbättringar av företagsklimatet, säger Carina Centrén.

Även företagen i Sölvesborg ger bättre eller lika betyg för alla faktorer jämfört med föregående år.

Tjänstemännens attityd till företagande och att ge bra service till företagen är två faktorer som företagen i Ronneby inte lika nöjda som förra året. Man efterfrågar bland annat snabbare handläggningstider.

I Karlshamn är företagen långt ifrån nöjda, enligt undersökningen. För andra året i rad ger företagen sämre betyg på i princip de flesta faktorer och på nio av sexton är betyget inte en godtagbart, enligt företagen. Sex av tio företag efterfrågar bättre dialog med kommunledningen och en ökad förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän.

Även företagen i Karlskrona ger sämre betyg i år inom flera faktorer och vart femte företag anser att kommunen bör prioritera bättre dialog mellan kommunledning och företag. Fyra av fem anser även att man bör anpassa utbildningar efter företagens behov.