1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

App, app, app Ronneby!

Förslaget till ny IT-policy för Ronneby kommun kan strida mot centrala demokratiska friheter skyddade av grundlagen, menar yttrandefrihetsexpert. Fullmäktige kan omöjligen anta policyn i dess nuvarande form.
Förslaget till ny IT-policy i Ronneby får hård kritik.
Foto: Silas Stein

Ronneby kommun är i full färd med att ta fram en ny IT-policy som ska gälla anställda, praktikanter och externa konsulter som arbetar hos kommunen.

”Som användare förväntas du känna till och följa dessa regler och riktlinjer”, slås det fast i i förslaget till policyn som ska reglera hur de anställda ska hantera kommunens IT-resurser och användning av internet under framför allt arbetstid men också, i mindre omfattning, på fritiden.

Under rubriken ”Sociala medier” står det att läsa att ”vid privatanvändning av sociala medier utanför arbetstid gäller yttrandefrihet och meddelarfrihet och det är tillåtet att skriva om kommunens verksamhet. Dock ska anställda tänka på att det görs på sådant sätt att Ronneby Kommuns, anseende och goda rykte bibehålls (lojalitetsplikten).”

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har reagerat starkt mot ovanstående formuleringar. I en intervju i Arbetet säger han att ”Det där är att utsträcka lojalitetsplikten alltför långt. En kommun, eller en myndighet, kan inte ställa ett sådant krav på sina anställda att, jo, använd er yttrandefrihet men det får ni bara göra om ni pratar gott om kommunen”.

Och fortsätter han: ”Det här skulle innebära långtgående begränsningar av de anställdas yttrandefrihet. Jag tycker att det visar att den som har formulerat det här inte har begripit vad svensk grundlag kräver av offentliga arbetsgivare, och vilka rättigheter som den ger anställda” (Arbetet den 28 januari).

Det är en allvarlig kritik från en tung kännare av svensk yttrandefrihetslagstiftning som politikerna i Ronneby kommun måste ta till sig.

Att upprätthålla meddelarfriheten och yttrandefriheten är centralt för att medborgarna ska få insyn i hur den offentliga makten styrs eller vanstyrs. Dessa friheter kan inte, och ska inte, begränsas av formuleringar om kommunens ”anseende” och ”goda rykte”. I slutänden är det också just meddelarfrihet och yttrandefrihet som skapar en god kommun genom att missförhållanden kommer upp i dagern och rättas till.

Förhoppningsvis är formuleringen resultatet av att någon inte reflekterat tillräckligt över hur policyn faktiskt förhåller sig till grundlagen och centrala demokratiska friheter. Nu är den skickad på remiss och arbetet med den fortsätter när remissrundan är klar. Innan policyn hamnar på fullmäktiges bord har politikerna gott om tid på sig att göra det rätta: ändra formuleringen.

Det finns i allmän tendens att kommuner allt mer försöker påverka allmänhetens ”bild” av kommunen. BLT har tidigare rapporterat att det sammanlagt finns över 20 kommunala kommunikatörer i länet. Karlshamn har under flera år gett pengar till Gilla Karlshamn för att ge en mer ”rättvis” bild av kommunen än vad mätningar och rankningar visar.

Det är en ur demokratisk synvinkel beklaglig utveckling och dessutom slöseri med skattepengar. Om politikerna ser till att göra sitt jobb rätt – att de har god kommunal välfärd till låg kostnad – kommer kommunen per automatik att bli attraktiv och få gott anseende. Kritisk granskning, rankningar, meddelarfrihet och yttrandefrihet hjälper dem på vägen.