” Vi måste våga prata om dem som inte längre finns bland oss”

Med julen kommer minnen av våra älskade som inte längre finns bland oss. Och för dem som bär på sorg kan den glada högtiden bli extra svår. Men sorgen ser olika ut och det finns inget rätt eller fel. Det enda som är viktigt är att inte ducka för den.
–Vi måste prata om de smärtfulla förluster vi bär på, säger sorgebearbetaren Hanna Linde.
Foto: Marcus Palmgren