Sparkad stämmer Försvarsmakten

En uppsagd anställd stämmer Försvarsmakten. Den tidigare medarbetaren kräver att uppsägningen ogiltigförklaras samt ett skadestånd på 200 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd.