1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Så ska årets skogsbränder bekämpas

Sverige står bättre rustade för att bekämpa skogsbränder i år.
– Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.
MSB har tecknat avtal med flera privata helikopterentreprenörer, som inom 90 minuter ska kunna vara i luften för att hjälpa till med exempelvis vattenbombning.
Foto: Peo Möller/Skånemedia

För att Sverige redan den här sommaren ska stå bättre rustat för att hantera skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:

• Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge är helikoptrarna i luften inom 90 minuter.

• Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.

• Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.

• Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.

• Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.

• Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat genom en överenskommelse med Svenska Röda Korset.

• Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter.

• Startat ett arbete med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.

• Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning - den finns tillgänglig på msb.se inom kort.

• Tagit fram vägledning för eldningsförbud.

• Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska länderna.

• Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden.