Personalen: ”Förtroendet för kyrkorådet är borta”

Personalen i Karlskrona-Aspö pastorat träffade biskop Johan Tyrberg under måndagseftermiddagen och fick ta del av den externa revisionsrapporten.