Ny småbåtshamn ska ge fler båtplatser

Cirka 30 nya båtplatser är på förslag vid Rosenholms udde.
En ny småbåtshamn planeras, när området ska byggas ut vid västra infarten till Karlskrona.
Foto: BLT/arkiv