Militärpolisen om kadettbrandens utredning: ”Tidigt gick det rykten om en bengal”

Utredningen kring kadettbranden är den största som militärpolisen i Karlskrona varit med om. Ett 50-tal personer förhördes och utredningen tog nästan ett år att fullborda.
– Tidigt gick det rykten om bengal och eldsvärd, säger Mats Björkman, militärpolischef i Karlskrona.
Foto: Marcus Palmgren