Lägenheten gjordes om till festlokal - utan ledningens vetskap

Den lägenhet som brann ner efter en fest som hölls av Sjöstridsskolans officerskadetter var förmodligen inte bebodd. Utan ledningens vetskap hade istället kadetterna använt den som en inofficiell samlingslokal under flera år.
Foto: Polisen