Läckande kulvert vid deponi kan bytas ut för sju miljoner

Den stora kulverten för dagvatten, som går vid den nedlagda deponin i Gullberna och vidare ut i havet, är otät.
Att bygga en ny kan kosta 7,5 miljoner kronor.