Omledning av vattnet under tippen skulle kosta miljoner

Kulverten som går under den gamla Gullbernatippen ska stängslas igen. En omledning av vattnet beräknas kosta sex miljoner.
Kontrollmätningarna av vattnet före och efter tippen fortsätter.
Foto: Andreas Blomlöf