Kommunen ska bli IT-Mecka för att locka statlig myndighet

Åtta statliga myndigheter ska flyttas från Stockholm. Kommuner i hela landet slänger in sin hatt i ringen och Karlskrona kommun hoppas på att invånarnas kompetens inom IT ska locka någon av myndigheterna.
Foto: Marcus Palmgren