Kallbadhus för vinterbad är efterlängtat

Ett kallbadhus är efterlängtat på Saltö.
Det står klart efter att synpunkter hämtats in på planerna som också rymmer 220 bostäder och kajstråk på södra Saltö.
Foto: Karlskrona kommun