Inget läckage från Gullbernadeponin

Kommunen har under året gjort flera utredningar av marken vid Gullbernadeponin och konstaterar nu att det inte längre finns något giftläckage från den gamla soptippen.
Foto: Marcus Palmgren