Glupska sälar allt större hot mot fisket

Nu har sälarnas matvanor i södra Östersjön kartlagts.
84 procenten av dieten utgörs av torsk. Och bara Blekinges sälar äter 2 000 ton torsk om året.
– En säl äter 1,4 ton torsk om året, säger Karl Lundström vid SLU.
Foto: BLT/Arkiv