Gästerna har anlänt

De danska besättningsmedlemmarna såg fram emot ett par dagar med möjligheter att titta närmare på Karlskrona. Den internationella flottan av kustbevakningsfartyg hade vuxit till sig vid kajen i Handelshamnen i måndagskväll.
Foto: Mats Blennow