Frånvaron sjönk drastiskt efter beslutet

När beslutet om att hålla skolan stängd sjönk frånvaron till mindre än en tiondel bland eleverna.
Foto: bengt Pettersson