Fråga om att sanera - eller inte

500 kilo rent kvicksilver, DDT och andra gifter, hur ska läckage ut i Östersjön hindras från den gamla Gullbernadeponin, undrade Per Nordensson (KD) i en fråga direkt till kommunledningen i torsdags.