Försvaret inför anställningsstopp

2019 blev dyrare än väntat.
Nu inför Försvarsmakten anställningsstopp av vissa personalkategorier.
Det handlar om återanställningar av tidigare officerare och civil personal.
Foto: Marcus Palmgren