Förskolor planeras på fotbollsplan

Paviljonger på fotbollsplanen på Saltö kan bli lösningen för Torgbackens och Sjöstiernans förskolor. Det föreslår kunskapsförvaltningen i en skrivelse till nämnden.
Foto: Staffan Lindbom