Förbifart – var god dröj

Bygget av förbifart Bergkvara ska lösa en flaskhals på E22, förbättra boendemiljön i Bergkvara och göra det möjligt med snabbare bussförbindelser. Men förbifarten dröjer.
Foto: Paul Madej