Fängelset i Växjö blev bostäder

I bland annat Växjö och Ystad har gamla fängelser, av samma typ som Vita Briggen i Karlskrona, fått nytt liv.
Foto: Filip Sjöfors