En gemensam framstöt för framtida tåg

Nu vässar de tre länen sin strategi tillsammans med målet - bättre tågtrafik i framtiden.
Foto: Patric Söderström