De har gjort bus och lek tillgängligt för fler

Under sommaren har aktiviteterna duggat rätt runt om i kommunen.
Men alla kan inte alltid delta, vilket funktionsstödsförvaltningen har försökt ändra på genom olika arrangemang.
– Det har varit fantastisk uppslutning, vi är supernöjda, säger Krisanti Johansson
Foto: Staffan Lindbom