De evakuerades under storbranden

Kerstin Skyllberg och hennes särbo vaknade av att det luktade bränt. Ett par minuter senare stod de på gården i bara morgonrocken och såg grannhuset stå i lågor. Kort därpå tvingades paret lämna sitt hem.
– Man är rätt liten i den stunden.
Foto: Marcus Palmgren