Dåligt läge för Karlskronas kajer

Det ser illa ut för stora delar av sjöstaden Karlskronas kajer. Mer eller mindre akuta insatser måste sättas in. – Jag är överraskad hur väldigt eftersatt det är på många ställen, säger hamnchefen Pelle Pettersson efter en genomgång av stadens 8 000 meter kajkanter.
Foto: Staffan Lindbom