Bygget på Pottholmen ska skyndas på

66 miljoner kronor dyrare och förseningar blir resultatet av upptäckten av större föroreningar än väntat på Pottholmen. Nu hoppas politikerna på att kunna ändra i budgeten och ändå forcera fram bygget.