BTH-forskning bromsar demenssjukdomar

SNAC-projektet växer.
Och nu har de senaste 20 årens forskning också gett resultat.
Det finns sätt att bromsa demenssjukdomar.
Foto: Christian Hylse