Bromée hänvisar till en rättslig process – vill inte kommentera

Anders Bromée vill inte kommentera anklagelserna från chaufförerna.
– Det pågår en rättslig process, säger han.
Men någon sådan finns inte ännu hos tingsrätten.
Foto: Patric Söderström