Beslut: Då stänger macken

Macken i Holmsjö kommer avvecklas till årsskiftet. Beslutet tas av kommunen då stationen ligger inom ett vattenskyddsområde.
Foto: Ida Hultgren