Ännu ingen långsiktig lösning för Rosenholm

Framtiden för skolorna på Rosenholm är fortsatt osäker.
Karlskrona kommun och Försvarsmakten har ännu inte kommit överens.
Frågan kvarstår hur skolorna påverkas av militärens övningsverksamhet.