Ändrad avgift för äldre par revs upp

Det nya sättet att räkna avgifter på för makar med äldreomsorg rivs upp.
Det blev beslutet i äldrenämnden under onsdagen.
Foto: Tomas Nyberg