Vill att experter tas in för minskad bemanning

Kommunstyrelsen bör tillsätta en utredning bestående av externa experter för att anpassa kommunens tjänstemannaorganisation. Det tycker Sverigedemokraterna som vill få fram konkreta åtgärder för att kommunen ska bli mer kostnadseffektiva, kompetensmässig och professionella.