Värnar personalen när det sparas på bibblan

När bibliotek och kultur måste spara är Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef, rädd om de anställda.
Tack vare statliga projekt är det möjligt att behålla personalstyrkan.
Och nu ska biblioteken bli mer tillgängliga.
Foto: Bo Åkesson