Usel arbetsmiljö – socialsekreterare flyr

Tolv socialsekreterare har sagt upp sig och flyr kommunen.
Orsaken ska vara den psykosociala arbetsmiljön.
Anställda vittnar nu om ohälsa som magkatarr, hjärtklappning, viktnedgång, förvirring och illamående.
Foto: Patric Söderström