Tryggheten: Maria gör en insats för de äldre

Det är de äldre i samhället som ska skyddas mot den hotande corona-smittan.
För många av dem är personalen i hemtjänsten en trygg social kontakt i dessa orostider.
BLT följde med undersköterskan Maria Arnemar i hennes vardagsarbete.
Foto: Bo Åkesson