Stödutfodring gav bättre torsk

Genom att stödfodra torsk under kontrollerade former kan yrkesfiskarnas lönsamhet ökas. Det visar SLU:s och Erikbergs provbänk som de driver med hjälp av yrkesfiskare.
Foto: Bo Åkesson