Sms anmält som olaga hot

En kvinna i Asarum fick under tisdagen ett sms som hon upplevde som hotfullt och anmälde meddelandet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT