Småföretagare rustas för fler vinster i upphandlingar

Varje år gör kommunen upphandlingar för många miljoner.
Nu ska småföretagarna bli bättre på att konkurrera med de större företag för att få del av miljonerna.