Satsar stort på centrum för handel och service

Karlshamn kommer att få ett nytt centrum för handel- och service.
Det är företaget Skåneporten som köpt 36 hektar mark mellan E22 och riksväg 29 av kommunen.
I ett startläge räknar de med upp till 15 företag, men det finns utrymme för många fler.
Foto: Bo Åkesson