Projekt ska utveckla välbesökt hamn

Ökad tillgänglighet, en tankstation och en miljövänlig båtbottentvätt.
Så lyder några av förslagen inom ett pågående projekt som ska bidra till en utveckling av Matviks hamn.
Foto: LENA EHRING