Näringsliv: Ny storsatsning vid E22 presenterad

Fastighetsbolaget Skåneporten har köpt mark vid E22, Duveryd. Detta för att skapa ett nytt handels och serviceområde.
Foto: Bo Åkesson